Velkommen til Kvile

 
 

Dobbeltbryllup på Kvile ca. 1890


Min kone Laila sine oldeforeldre Hans Furland og kona Gurina Maria f. Hovden bosatte seg som første brukere på gården Kvile, bruksnummer 5. under Furland,  i 1899. 


Bygda Furland fikk sitt navn den 13. mai 1850.  Hvordan vi kan vite det , og mer om historia til bygda, de enkelte gårdene og om myrdyrkingsprosjektet til Jacob Jervell er beskrevet i boka «FURLAND 1850 - 2000» som ble utgitt av Jubileumsnemnda for Furland 2000.


Utdrag fra boka finner du her under «Artikler», der jeg hat tatt med innledningskapitlene «Fulrland gjennom tidene» og det som er nevnt spesielt om «Kvile».


Er du interessert i bedre oversikt og mer kunnskap om Furlandsgårdene,--- kjøper du boka i bokhandelen!   God lesning


Les utdrag om:

 

Interessant link :

Torbjørn Furland har flytta fra hjembygda og bor nå i  Gjøvik. 

Han har en interessant hjemmeside med mye lokal- og slektshistorisk  informasjon fra Furland.


  1. Punkttegn   home.online.no/~torbjofu/furland.html